Your Pain Is Our Pleasure

Pain in the English offers proofreading services for short-form writing such as press releases, job applications, or marketing copy. 24 hour turnaround. Learn More

yagci

Joined: April 17, 2008  (email not validated)
Comments posted: 1
Votes received: 2

No user description provided.

Recent Comments

rize, ikizdere, ayvalık köyünden, yaÄŸcı ailesinden namı diger YiÄŸitoÄŸlu ailesi. babası mehmet zeki yaÄŸcı ve annesi asiye yaÄŸcı'dan olma istanbul ili kartal ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. ilkokulu ikizdere, ayvalık köyü mektebinde tamamlamıştır. orta okul ve lise istanbulda tamamlanmış müteakiben jeofizik mühendisliÄŸinden mezun olduktan sonra(=istanbul üniversitesi), askerlik kısa dönem ve tekrar okul, iÅŸletme fakültesinde deniz iÅŸletmeciligi üzerine ihtisas programını burslu öÄŸrenci olarak tamamlamıştır. bu yazıyı dile getirenin kendisi oldugu iddia edilmiÅŸtir.

Cevdet Yağcı April 17, 2008, 7:26am

2 votes    Permalink    Report Abuse